CONTACT                
               
Bezoek adres     Magazijn -  productie  
    Koningsspil  21    
    Bedrijventerrein  Haardijk
    7773  NJ  Hardenberg  
             
Postadres     J. Dijk      
    De  Kamp  3    
    7731  AB  Ommen  
             
Info en / of bestellen per e-mail
             

 

 

 

E-mail     Bolderkarommen@home.nl          
                       
Internet     www.dijkhoutproducten.nl Basis site van alle  producten met links naar onderstaande site's
    www.besthmercar.nl   Voor bolderkarren, plateauwagen, handkarren  en bouwpakketten
    www.praktikar-bolderkar.nl Voor bolderkarren     
    www.nestkasten-dijk.nl Voor nestkasten en voer-huisjes
    www.duiven-til.nl   Muur- / wand en paaltillen.  
Onze modellen zijn beschermd.Wijzigingen in het model, constructie, uitvoering, druk- en zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden